CBO Noardwest Fryslân
CBO Noardwest FrysLân bestaat uit 17 scholen in de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden. Op de verenigingssite vindt u een overzicht van alle scholen die bij de vereniging zijn aangesloten.
Klik hiernaast voor onze advertentie, of download 'm hier als PDF.


MR
MR
Ouders en teamleden hebben medezeggenschap in de school door middel van de Medezeggenschapsraad. De raad kan aan de schoolleiding (het bevoegd gezag) advies geven met betrekking tot zaken die de school betreffen. Voor bepaalde besluiten heeft de schoolleiding van Mooitaki de instemming nodig van de MR.
Meer info vindt u onder 'ouders en ouderbetrokkenheid.'
GMR
Naast de M.R. is er binnen CBO Noardwest Fryslân een Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (G.M.R.). Daarin zitten vertegenwoordigers van de 17 CBO scholen. De leden van de GMR behartigen de belangen van de ouders/personeelsleden die hun kinderen/ werkzaamheden hebben binnen de vereniging CBO Noardwest Fryslân. Voor informatie omtrent de GMR:
Via deze link krijgt u meer informatie over de GMR van onze vereniging.
Privacy

Voor ons privacybeleid verwijzen we u graag naar de site van onze vereniging - cbo-nwf.nl.
Hier vindt u onder andere ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.