Onze school

Bij cbs Mooitaki zijn christelijke normen en waarden uitgangspunt bij wat we doen. We vertellen kinderen verhalen uit de Bijbel. Tegelijk staan we open voor kinderen met een andere religieuze achtergrond. Voorop staat dat we met respect en een positieve houding met elkaar om gaan.

Wanneer uw kind 4 jaar wordt mag uw kind naar de basisschool en kan het naar cbs Mooitaki. Wij bieden onze leerlingen passend onderwijs dat aansluit bij hun ontwikkeling, waarbij onze insteek is dat je onderwijs moet voelen, proeven, horen, zien en ruiken.

Wij houden rekening met verschillen tussen kinderen. Vanaf groep 1 tot en met groep 8 bieden wij een doorgaande leerlijn met de nieuwste onderwijsmethoden en digitale middelen zoals Chromebooks, iPads en digitale schoolborden.

Hier vindt u informatie over allerhande zaken die met ons onderwijs te maken heeft. Wij begrijpen heel goed dat het lezen van deze informatie nooit de lading dekt. Mocht u meer informatie willen hebben over wat dan ook maar, neem dan vooral contact op met de directeur, Tim Zasburg.