Mooitaki's info

Hier vindt u elke maand de nieuwe "Mooitaki's info".

14 februari, Gym in groep 1 en 2.
Op dinsdag komt meester Sander gym geven aan de kleuters van groep 1 en 2. meester Sander is een van de sportcoaches die bij ons op school de gymlessen geeft.

30 januari, wraps meitsje!

 Wraps meitsje yn in foodtruck!

Juf Jenny hat by ús stagiair west yn groep 3-4. Sy is derneist altiten drok dwaande mei sûn iten en woe de bern hjir ek wat oer leare. Hjoed mochten de bern fan groep 3 o/m 8 yn de ‘Foodtruck Mama Mascha’ harren eigen wrap meitsje. Elts koe sels de grienten útsykje dy’t er lekker fûn. Der wiene bern dy’t der in hiel keunstwurk fan makke hawwe. Sûn iten kin sa hiel lekker wêze en gesellich om te meitsjen. Juf Jenny en Mascha, dankewol dat we by jimme yn de foodtruck hearlike wraps meitsje mochten!


30 januari, Trije Talige Skoalle
Vorige week hebben we een audit gehad waarbij gekeken werd of we als school voldoen aan de eisen om het label 3 talige skoalle te krijgen. Dat doen we!!! Dus vanaf nu zijn we officieel een drie talige school!!!
Dit betekent dat er in elke groep structureel naast het Nederlands ook een aantal uren Fries en Engels gesproken wordt. We zijn er trots op dat dit is gelukt.

4 december, Sponsoren schoolplein

22 november is ons schoolplein officieel geopend.

Het plein is mogelijk gemaakt door vele sponsoren en de commissie die deze allemaal heeft aangeschreven.

Hierbij een overzicht van de hoofd sponsoren. Onze hartelijke dank voor uw bijdrage maar ook degene die een kleinere bijdrage heeft gedaan willen we hartelijk danken.

We hebben een mooi plein waar genoeg ruimte is om te spelen en om je fantasie te gebruiken. De belijning op het plein is nog niet klaar. Deze kan pas aangelegd worden als het droog is.

 


16 november, Opening schoolplein....

We blijven nog even doorgaan met feesten .A.s. donderdag openen we officieel het nieuwe schoolplein.  Raynaud Ritsma komt ons helpen bij de opening.U bent van harte welkom om daarbij te zijn.

in de bijlage vindt u de uitnodiging.


16 november, Victory4all

Wat was het fantastisch gisteren op de Fancy Fair. U was er in grote getale!!. Dank daarvoor en ook voor uw bijdrage, 

We hebben gisteren een bedrag opgehaald van 925,88 euro. Daar zijn we heel blij mee, Daar komt nog wat geld bij van de flessenactie en we doen er het geld bij dat we gespaard hebben van de zending van de afgelopen periode.. Bij elkaar komen we dan op een bedrag van 1784,53 euro. Een fantastisch bedrag. Namens Victory4all hartelijk dank.

Vanmorgen is de cheque overhandigd aan Sep Twerda de voorzitter van de commissie.

De kinderen krijgen als aandenken aan dit project een mooie boekenlegger mee naar huis.


5 november, Mooitaki's info

Hierbij de info van deze maand.