Mooitaki's info

Hier vindt u elke maand de nieuwe "Mooitaki's info".

12 juni, schoolfotograaf op bezoek

Vandaag was de schoolfotograaf op bezoek op CBS Mooitaki. Alle kinderen zijn op de foto gezet. Daarnaast zijn er groepsfoto's gemaakt en was er de gelegenheid om met broers en zussen op de foto te gaan. Al met al weer leuke, gezellige dag.

Zodra we kaartjes hebben om foto's te bestellen, delen we deze direct uit.


12 juni, Bestemming zendingsgeld

Geachte ouders/verzorgers,

Iedere maandag kan uw kind zendingsgeld meenemen voor een goed doel. We sparen iedere 1e maandag van de maand voor ons sponsorkind (Prashant) in India. De andere maandagen sparen we voor een ander goed doel. Zo hebben we dit schooljaar een periode gespaard voor Victory4All (project in Zuid-Afrika). Momenteel (en ook na de zomervakantie gaan we hier mee door) sparen we voor de Stichting Mama Africa for Gambia.

“Voor veel kinderen in Gambia is het niet mogelijk naar school te gaan. De ouders hebben geen geld om het schoolgeld te betalen, veel scholen zijn in slechte staat en overvol. Of er is gewoonweg geen school in de buurt waardoor kinderen te ver moeten lopen.

Ook in de gezondheidszorg is er te weinig en goed medische apparatuur, er is geen aparte behandelkamer en het komt voor dat er geen licht en water is.

Stichting Mama Africa for Gambia zet zich op lokaal niveau in voor projecten in het onderwijs en de gezondheidszorg. Toegankelijk onderwijs voor iedereen is in Gambia essentieel . Door de kinderen te helpen zich te ontwikkelen krijgen zij kennis van hygiëne, voeding, lezen, schrijven en taal. Een prachtige investering voor hun toekomst.

Stichting Mama Africa for Gambia werkt nauw samen met de lokale autoriteiten en heeft goede contacten opgedaan de afgelopen jaren door het helpen bij verschillende projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Dit varieert van het voorzien in schoolmeubilair, schommelrekken, het renoveren van een toiletgebouwtje en een muur om de school voor de veiligheid van de kinderen. Maar ook het vernieuwen van de elektriciteit en waterleiding bij een gezondheidscentrum. Binnenkort starten we met het bouwen van een kraamafdeling bij een gezondheidscentrum en zijn de eerste stappen gezet om een basisschool te bouwen.”

U begrijpt: er is veel geld nodig. Gaat u/gaat uw kind ook sparen voor dit doel? Hopelijk kunnen we de mensen van deze Stichting over een poosje blij maken met een groot bedrag! Voor meer informatie kunt u kijken op de site www.mamaafricaforgambia.com

We hebben nog een klein potje met geld over mbt zendingsgeld. Deze gelden laten wij ten goede komen aan Stichting Mama Africa for Gambia.

 

Hartelijke groet,

Team Mooitaki


17 mei, Bezoek aan het Innovatorium in Stiens

De leerlingen van groep 4b/5 zijn naar het Innovatorium in Stiens geweest. Onze maatschappij verandert. Steeds meer mensenwerk wordt gedaan door machines en bij steeds meer werk worden computers en ICT gebruikt. Onze jeugd van tegenwoordig heeft 21e eeuwse vaardigheden nodig. In het Innovatorium zijn ze daar mee bezig geweest. Ze hebben genoten en veel geleerd. Iets om mee door te gaan!


30 januari, wraps meitsje!

 Wraps meitsje yn in foodtruck!

Juf Jenny hat by ús stagiair west yn groep 3-4. Sy is derneist altiten drok dwaande mei sûn iten en woe de bern hjir ek wat oer leare. Hjoed mochten de bern fan groep 3 o/m 8 yn de ‘Foodtruck Mama Mascha’ harren eigen wrap meitsje. Elts koe sels de grienten útsykje dy’t er lekker fûn. Der wiene bern dy’t der in hiel keunstwurk fan makke hawwe. Sûn iten kin sa hiel lekker wêze en gesellich om te meitsjen. Juf Jenny en Mascha, dankewol dat we by jimme yn de foodtruck hearlike wraps meitsje mochten!


30 januari, Trije Talige Skoalle
Vorige week hebben we een audit gehad waarbij gekeken werd of we als school voldoen aan de eisen om het label 3 talige skoalle te krijgen. Dat doen we!!! Dus vanaf nu zijn we officieel een drie talige school!!!
Dit betekent dat er in elke groep structureel naast het Nederlands ook een aantal uren Fries en Engels gesproken wordt. We zijn er trots op dat dit is gelukt.

16 november, Opening schoolplein....

We blijven nog even doorgaan met feesten .A.s. donderdag openen we officieel het nieuwe schoolplein.  Raynaud Ritsma komt ons helpen bij de opening.U bent van harte welkom om daarbij te zijn.

in de bijlage vindt u de uitnodiging.


16 november, Victory4all

Wat was het fantastisch gisteren op de Fancy Fair. U was er in grote getale!!. Dank daarvoor en ook voor uw bijdrage, 

We hebben gisteren een bedrag opgehaald van 925,88 euro. Daar zijn we heel blij mee, Daar komt nog wat geld bij van de flessenactie en we doen er het geld bij dat we gespaard hebben van de zending van de afgelopen periode.. Bij elkaar komen we dan op een bedrag van 1784,53 euro. Een fantastisch bedrag. Namens Victory4all hartelijk dank.

Vanmorgen is de cheque overhandigd aan Sep Twerda de voorzitter van de commissie.

De kinderen krijgen als aandenken aan dit project een mooie boekenlegger mee naar huis.


5 november, Mooitaki's info

Hierbij de info van deze maand.