27 augustus, Mooitaki's info

Beste ouders/verzorgers,

In de bijlage de info van Mooitaki voor de maanden augustus en september.

Hartelijke groet,

Team Mooitaki

 


27 augustus, Zendingsgeld

Geachte ouders/verzorgers,

Iedere maandag kan uw kind zendingsgeld meenemen voor een goed doel. We sparen iedere 1e maandag van de maand voor ons sponsorkind (Prashant) in India. De andere maandagen sparen we voor een ander goed doel. Zo hebben we dit schooljaar een periode gespaard voor Victory4All (project in Zuid-Afrika). Momenteel (en ook na de zomervakantie gaan we hier mee door) sparen we voor de Stichting Mama Africa for Gambia.

“Voor veel kinderen in Gambia is het niet mogelijk naar school te gaan. De ouders hebben geen geld om het schoolgeld te betalen, veel scholen zijn in slechte staat en overvol. Of er is gewoonweg geen school in de buurt waardoor kinderen te ver moeten lopen.

Ook  in de gezondheidszorg  is er te weinig en goed medische apparatuur, er is geen aparte behandelkamer en het komt voor dat er  geen licht en water is.


Stichting Mama Africa for Gambia zet zich op lokaal niveau in voor projecten in het onderwijs en de gezondheidszorg. Toegankelijk onderwijs voor iedereen is in Gambia  essentieel . Door de kinderen te helpen zich te ontwikkelen krijgen zij kennis van hygiëne, voeding, lezen, schrijven en taal. Een prachtige investering voor hun toekomst.

 

Stichting Mama Africa for Gambia  werkt nauw samen met de lokale autoriteiten en heeft goede  contacten opgedaan de afgelopen jaren  door het helpen bij verschillende projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Dit varieert van het  voorzien in schoolmeubilair, schommelrekken, het renoveren van een toiletgebouwtje en een muur om de school voor de veiligheid van de kinderen. Maar ook het vernieuwen van de elektriciteit en waterleiding bij een gezondheidscentrum. Binnenkort starten we met het bouwen van een kraamafdeling bij een gezondheidscentrum en zijn de eerste stappen gezet om een  basisschool te bouwen.”

U begrijpt: er is veel geld nodig. Gaat u/gaat uw kind ook sparen voor dit doel? Hopelijk kunnen we de mensen van deze Stichting over een poosje blij maken met een groot bedrag!

Voor meer informatie kunt u kijken op de site www.mamaafricaforgambia.com

Hartelijke groet,

Team Mooitaki


12 juli, Lawaai optocht

Laatste schooldag 

Laatste schooldag alweer vandaag op Mooitaki. Dat laten we niet zomaar aan ons, en het dorp  voorbij gaan......En dus zijn we met een heuse lawaai optocht door het dorp getrokken.

Sorry voor de tijdelijke overlast......


12 juli, Laatste schooldag

Beste ouders, verzorgers en kinderen,

Vandaag was alweer de laatste schooldag. Ondanks de weervoorspellingen hebben we het toch maar getroffen met het weer. Gelukkig maar. 
Terugkijkend op dit jaar was was het weer een bevlogen jaar en hebben we hoop dingen met elkaar gedaan;
- We hebben met z'n allen gelachen en gehuild.
- Afscheid genomen en weer nieuwe mensen verwelkomd.
- Ruzie gemaakt en weer opgelost
- Vrienden gemaakt
- Boven ons zelf uitgestegen
- Trots op ons zelf en anderen zijn
- En nog veel meer.......

En zo zijn we dan tot het einde gekomen van alweer een schooljaar. Sommige gaan op vakantie, sommige niet. logeerpartijtjes, dagjes uit, zwemmen, spelen.....Het zal allemaal gebeuren.
Hoe dan ook, geniet er vooral van. Graag zien we jullie weer terug op maandag 26 augustus vanaf 8:30 uur.

Namens team Mooitaki wens ik u een geweldige vakantie toe met veel zon, plezier en saamhorigheid. Geniet mét en van elkaar.

Hartelijke groet,

Tim Zasburg - trotse directeur CBS Mooitaki 


11 juli, Afscheid groep 8

Beste ouders, verzorgers en leerlingen,

Vandaag hebben wij weer afscheid mogen nemen van 11 prachtige kinderen. Na hun laatste jaar hier in groep 8 gaat voor hen nu een nieuwe wereld open! Traditie getrouw hebben we met de hele school deze kinderen toegezongen en hen 'eruit gegleden.' Ook juf Marieke werd uitgegleden. Zij verlaat onze school naar 11 jaar, zij gaat een nieuwe uitdaging aan als schoolleider in St. Jabik. 

Lieve kinderen van groep 8, lieve juf Marieke,
Wij wensen jullie het allerbeste toe voor nu en in alles wat jullie maar gaat doen. We zullen jullie ontzettend missen.

Hartelijke groet,

Team Mooitaki


5 juli, musical groep 7/8 en afscheidsavond groep 8

Beste allemaal,

Woensdag 4 juli hebben we een prachtige avond mogen aanschouwen waarbij groep 7/8 een prachtige musical heeft neergezet. 'De beer is los!' luidde de titel en dat ging het dan ook zeker. De kinderen hebben prachtig gespeeld en gezongen. Als team zijn wij trots op deze kinderen dat zij zoiets moois hadden neergezet.
Daarna hebben we nog afscheid genomen van de kinderen van groep 8. Ons 'dreamteam' noemden we ze al, mede omdat ze bestonden uit 11 toppers! 
Ouders en andere belangstellenden willen we nog hartelijk danken voor hun komst. We hebben met elkaar weer een avond meegemaakt die goed in het geheugen 'gegraveerd' zal zijn.

Team Mooitaki


2 juli, Mooitaki's Info Juli

Beste allemaal!

In de bijlagen de laatste info alweer van dit schooljaar.

Hartelijke groet,

Team Mooitaki


28 juni, sponsoractie Itger

Beste lezers!

Wij zijn zo vreselijk 'grutsk as in pauw' op Itger. Hij laat, zoals jullie weten,  al een paar jaar zijn haar groeien om het te kunnen doneren aan stichting haarwens. (Hij heeft nogal wat commentaar moeten doorstaan en veel mensen zagen hem aan voor een meisje). Echter daarnaast heeft hij afgelopen woensdag een sponsoractie op touw gezet waarmee hij binnen 24 uur al meer dan 1100 euro heeft ingezameld voor het KWF! Wij staan versteld!

Mocht ook iets willen doneren, druk dan zeker even op onderstaande link.

https://acties.samenloopvoorhoop.nl/itgerdoneertzijnhaar?utm_source=eml-87

Hartelijke groet,

Team Mooitaki

 

12 juni, schoolfotograaf op bezoek

Vandaag was de schoolfotograaf op bezoek op CBS Mooitaki. Alle kinderen zijn op de foto gezet. Daarnaast zijn er groepsfoto's gemaakt en was er de gelegenheid om met broers en zussen op de foto te gaan. Al met al weer leuke, gezellige dag.

Zodra we kaartjes hebben om foto's te bestellen, delen we deze direct uit.


12 juni, Bestemming zendingsgeld

Geachte ouders/verzorgers,

Iedere maandag kan uw kind zendingsgeld meenemen voor een goed doel. We sparen iedere 1e maandag van de maand voor ons sponsorkind (Prashant) in India. De andere maandagen sparen we voor een ander goed doel. Zo hebben we dit schooljaar een periode gespaard voor Victory4All (project in Zuid-Afrika). Momenteel (en ook na de zomervakantie gaan we hier mee door) sparen we voor de Stichting Mama Africa for Gambia.

“Voor veel kinderen in Gambia is het niet mogelijk naar school te gaan. De ouders hebben geen geld om het schoolgeld te betalen, veel scholen zijn in slechte staat en overvol. Of er is gewoonweg geen school in de buurt waardoor kinderen te ver moeten lopen.

Ook in de gezondheidszorg is er te weinig en goed medische apparatuur, er is geen aparte behandelkamer en het komt voor dat er geen licht en water is.

Stichting Mama Africa for Gambia zet zich op lokaal niveau in voor projecten in het onderwijs en de gezondheidszorg. Toegankelijk onderwijs voor iedereen is in Gambia essentieel . Door de kinderen te helpen zich te ontwikkelen krijgen zij kennis van hygiëne, voeding, lezen, schrijven en taal. Een prachtige investering voor hun toekomst.

Stichting Mama Africa for Gambia werkt nauw samen met de lokale autoriteiten en heeft goede contacten opgedaan de afgelopen jaren door het helpen bij verschillende projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Dit varieert van het voorzien in schoolmeubilair, schommelrekken, het renoveren van een toiletgebouwtje en een muur om de school voor de veiligheid van de kinderen. Maar ook het vernieuwen van de elektriciteit en waterleiding bij een gezondheidscentrum. Binnenkort starten we met het bouwen van een kraamafdeling bij een gezondheidscentrum en zijn de eerste stappen gezet om een basisschool te bouwen.”

U begrijpt: er is veel geld nodig. Gaat u/gaat uw kind ook sparen voor dit doel? Hopelijk kunnen we de mensen van deze Stichting over een poosje blij maken met een groot bedrag! Voor meer informatie kunt u kijken op de site www.mamaafricaforgambia.com

We hebben nog een klein potje met geld over mbt zendingsgeld. Deze gelden laten wij ten goede komen aan Stichting Mama Africa for Gambia.

 

Hartelijke groet,

Team Mooitaki


30 januari, wraps meitsje!

 Wraps meitsje yn in foodtruck!

Juf Jenny hat by ús stagiair west yn groep 3-4. Sy is derneist altiten drok dwaande mei sûn iten en woe de bern hjir ek wat oer leare. Hjoed mochten de bern fan groep 3 o/m 8 yn de ‘Foodtruck Mama Mascha’ harren eigen wrap meitsje. Elts koe sels de grienten útsykje dy’t er lekker fûn. Der wiene bern dy’t der in hiel keunstwurk fan makke hawwe. Sûn iten kin sa hiel lekker wêze en gesellich om te meitsjen. Juf Jenny en Mascha, dankewol dat we by jimme yn de foodtruck hearlike wraps meitsje mochten!


16 november, Opening schoolplein....

We blijven nog even doorgaan met feesten .A.s. donderdag openen we officieel het nieuwe schoolplein.  Raynaud Ritsma komt ons helpen bij de opening.U bent van harte welkom om daarbij te zijn.

in de bijlage vindt u de uitnodiging.


16 november, Victory4all

Wat was het fantastisch gisteren op de Fancy Fair. U was er in grote getale!!. Dank daarvoor en ook voor uw bijdrage, 

We hebben gisteren een bedrag opgehaald van 925,88 euro. Daar zijn we heel blij mee, Daar komt nog wat geld bij van de flessenactie en we doen er het geld bij dat we gespaard hebben van de zending van de afgelopen periode.. Bij elkaar komen we dan op een bedrag van 1784,53 euro. Een fantastisch bedrag. Namens Victory4all hartelijk dank.

Vanmorgen is de cheque overhandigd aan Sep Twerda de voorzitter van de commissie.

De kinderen krijgen als aandenken aan dit project een mooie boekenlegger mee naar huis.


5 november, Mooitaki's info

Hierbij de info van deze maand.