Mooitaki's info

Hier vindt u elke maand de nieuwe "Mooitaki's info".

30 januari, wraps meitsje!

 Wraps meitsje yn in foodtruck!

Juf Jenny hat by ús stagiair west yn groep 3-4. Sy is derneist altiten drok dwaande mei sûn iten en woe de bern hjir ek wat oer leare. Hjoed mochten de bern fan groep 3 o/m 8 yn de ‘Foodtruck Mama Mascha’ harren eigen wrap meitsje. Elts koe sels de grienten útsykje dy’t er lekker fûn. Der wiene bern dy’t der in hiel keunstwurk fan makke hawwe. Sûn iten kin sa hiel lekker wêze en gesellich om te meitsjen. Juf Jenny en Mascha, dankewol dat we by jimme yn de foodtruck hearlike wraps meitsje mochten!


30 januari, Trije Talige Skoalle
Vorige week hebben we een audit gehad waarbij gekeken werd of we als school voldoen aan de eisen om het label 3 talige skoalle te krijgen. Dat doen we!!! Dus vanaf nu zijn we officieel een drie talige school!!!
Dit betekent dat er in elke groep structureel naast het Nederlands ook een aantal uren Fries en Engels gesproken wordt. We zijn er trots op dat dit is gelukt.

16 november, Opening schoolplein....

We blijven nog even doorgaan met feesten .A.s. donderdag openen we officieel het nieuwe schoolplein.  Raynaud Ritsma komt ons helpen bij de opening.U bent van harte welkom om daarbij te zijn.

in de bijlage vindt u de uitnodiging.


16 november, Victory4all

Wat was het fantastisch gisteren op de Fancy Fair. U was er in grote getale!!. Dank daarvoor en ook voor uw bijdrage, 

We hebben gisteren een bedrag opgehaald van 925,88 euro. Daar zijn we heel blij mee, Daar komt nog wat geld bij van de flessenactie en we doen er het geld bij dat we gespaard hebben van de zending van de afgelopen periode.. Bij elkaar komen we dan op een bedrag van 1784,53 euro. Een fantastisch bedrag. Namens Victory4all hartelijk dank.

Vanmorgen is de cheque overhandigd aan Sep Twerda de voorzitter van de commissie.

De kinderen krijgen als aandenken aan dit project een mooie boekenlegger mee naar huis.


5 november, Mooitaki's info

Hierbij de info van deze maand.