17 januari, Bernetsjerke

Ook dit seizoen is er weer 'Bernetsjerke', kinderkerk. 

Op zondag 26 januari en 1 maart. We zitten altijd in het Specklokaal van 09.15 tot 10.45 uur. We zullen dan een verhaal uit de bijbel vertellen, samen hierover praten, een spel doen en/of een leuke knutselactiviteit. Het is bedoeld voor alle kinderen van de basisscholen die iets van de Bijbel willen weten en daarmee op een leuke manier bezig willen zijn. 
Van harte welkom en neem je vriendje/vriendinnetje mee! 
We vragen een kleine bijdrage van € 0.50 per keer. 

Groetjes van Annet van der Heide, Elizabeth Schaaf, Ingeborg van den Berg, Nynke Rondaan en Petra de Haan.


17 januari, Memo voor week 4

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Staken 30-31 januari
Er is een onderwijscrisis.
 
De werkdruk in het onderwijs is een groot probleem.
Dit uit zich in uitval van leraren door ziekte, burn-out en vertrek uit het onderwijs. Door allerlei administratieve taken, grote klassen en te weinig handen, staat het onderwijs aan onze kinderen onder druk.

Het lerarentekort vertienvoudigt in 10 jaar.
Zo’n 30% van de ervaren leraren nadert de pensions gerechtigde leeftijd. De vraag naar extra leraren loopt op naar 12.000 in 2028. De kwaliteit van onderwijs komt hierdoor sterk onder druk te staan.

Goed Onderwijs komt zo onder water te staan.
Afgelopen week stond o.a. in het Algemeen Dagblad dat leerlingen op het VO al binnenkomen met een achterstand. De kwaliteit van onderwijs komt/ is al in het geding door het lerarentekort en de werkdruk. Dit heeft vergaande gevolgen.
Het werken in het onderwijs moet aantrekkelijker gemaakt worden, zodat meer mensen kiezen voor een baan in het onderwijs. Er is al een eerste stap gedaan door de salarissen te verhogen, ondanks dat deze nog ver achterblijven bij het VO. 

CBS Mooitaki gaat deze 2 dagen NIET staken, maar willen we laten zien waar onze werkdruk ligt en waar wij zo graag die extra hulp willen hebben. Graag nodigen we jullie, de ouders/verzorgers, dan ook uit om donderdag 13:00 uur onze school binnen te komen en ons te helpen met nakijken, voorbereiden, opruimen en noem het maar op. Met deze ludieke actie willen we jullie graag laten zien waar wij dagelijks mee bezig zijn. En dat we het vooral niet voor ons zelf doen, maar voor onze leerlingen en jullie kinderen! Tegelijkertijd willen we ook laten zien hoe mooi ons vak is en mensen enthousiast willen maken voor ons prachtige beroep.

Meer informatie komt volgende week. 

Schoolfruit:
di: Cantaloupe meloen
wo: waspeen
do: peer

Cito LOVS
Deze week beginnen de cito-toetsen voor de groepen 3-7. We willen u vragen om vooral deze twee aankomende weken afspraken bij de tandarts, ortho o.i.d. zoveel mogelijk buiten schooltijd te doen. 

Met hartelijke groet,

Team Mooitaki


5 december, Mooitaki's info december

Beste ouders/verzorgers,
In de bijlage de info voor december.

Hartelijke groet,

Tim Zasburg - directeur CBS Mooitaki


5 december, Bieb Flits! december

Bieb Flits!

 

Hallo allemaal,

vanuit Bibliotheken Noord Fryslân heb ik deze keer tips over eerste leesboekjes en voorlezen voor kinderen van alle leeftijden.

 

De eerste leesboekjes

Leren lezen is leuk! Het is een avontuur om te ontdekken hoe je van letters een woord maakt. Leren lezen is ook belangrijk voor alle andere vakken op school. Om het vinden van de juiste boeken wat makkelijker te maken, staan de eerste leesboekjes in de bibliotheek bij elkaar. Op de zijkant van het boek staat de letter E (van Eerste leesboekjes) met daaronder het leesniveau (het AVI-niveau). Het is belangrijk om boeken uit te kiezen die passen bij het leesniveau en de interesses van uw kind. De medewerkers van de Bibliotheek helpen u graag geschikte boeken uit te zoeken.

 

Voorlezen is leuk voor groot en klein

Veel ouders lezen hun kinderen wel voor als ze klein zijn, maar stoppen ermee als het kind zelf leert lezen. Maar wist u dat het goed is om ook dan door te gaan met voorlezen? Samen beleeft u verhalen die voor uw kind nog te moeilijk zijn om zelf te lezen en uw kind ontdekt veel nieuwe woorden. Bovendien is het natuurlijk gezellig. Kies het liefst een boek dat u zelf ook leuk vindt. Aanraders zijn bijvoorbeeld Siem Subliem (van Tosca Menten), De Gorgels (van Jochem Myjer), Meester Kikker (van Paul van Loon), Het grote voorleesboek voor rond de 7 jaar en Samen leren lezen met Raaf en Papegaai (van Li Lefébure & Jenny Bakker).

Op onze website www.ontdekdebieb.nl staan nog meer tips over (voor)lezen, apps en veel meer. Bovendien zijn kinderen tot 18 jaar gratis lid van de bieb.

 

Een fijne kerstvakantie en veel leesplezier gewenst!

Vriendelijke groet,

Lydie Sonsma
Lees- en mediaconsulent
Bibliotheken Noord Fryslân


2 december, Kerstboom Bitgummole wordt 'geopend' door kinderen.

Ook dit jaar brengt Pleatslik Belang Bitgummole de J.H. van Aismawei weer in kerstsfeer met een mooie kerstboom. Met de hulp van alle kinderen tot en met groep 8 willen wij de boom echt het stralend middelpunt van het dorp maken. De kinderen gaan op school een kerstbal of kerstklok van hout versieren met een kerstwens en/of mooie kersttekening. Op woensdag 11 december a.s. gaan de kinderen na de lunch vanaf 12.15 uur (onder begeleiding, te beginnen met de jongste kinderen) in groepjes richting Groot Terhorne om daar de boom te versieren. Voor kerstmuziek en wat lekkers wordt gezorgd! U bent van harte welkom om te komen kijken. 

De kinderen kunnen 's middags gewoon om 14:15 uur van school worden gehaald.
 


29 november, Memo voor week 49

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij de nieuwe memo voor week 49.

Schoolfruit:
di: meloen
wo: kaki
do: peer
OPROEP: Zijn er ouders die dinsdagochtend even zin en tijd hebben om direct om 8:30 uur de meloenen te snijden? De ervaring leert ons dat dit in 15-20 minuten dan klaar is. Uiteraard is koffie en thee inbegrepen. U bent van harte welkom!

Ander nieuws:
De groepen 5 t/m 7 starten vanaf volgende week woensdag met Methode B. Deze wordt gegeven door juf Francis. U heeft hier al informatie over ontvangen. 

Donderdag 5 december is het Sinterklaasfeest. Ook dit jaar bezoekt deze beste man met z'n Pieten onze school. We hebben afgesproken met elkaar dat we buiten wachten met elkaar. Suprises en gedichten mogen al eerder op school komen. De leerkrachten zullen u hierover informeren. 

Op onze school besteden wij veel aandacht aan het veilig deelnemen aan het verkeer met alles wat daarbij hoort. Regelmatig zien wij, helaas, dat bij het in en uitgaan van de school dat auto's geparkeerd staan op plaatsen waar het niet kan of mag. Hierdoor ontstaan onveilige situaties. Ook zien we ouders fietsen op het schoolplein, terwijl we onze kinderen meegeven dat ze dit mogen doen. We willen u vragen om mee te werken aan een veilige omgeving voor uzelf maar bovenal voor de kinderen. 

Links en rechts zie ik steeds vaker betrokken ouders die soms ad hoc even bijspringen om b.v. fruit te snijden, gaan bakken met kinderen, willen rijden om kinderen ergens naartoe te brengen en ook actief meedenken in hoe wij ons onderwijs nog beter kunnen maken. Ik wil u daarvoor hartelijk bedanken. Mede door die inzet komen we tot een school waar kinderen met plezier naar toe gaan, heerst er een fijne sfeer en is er open communicatie. 
En ook hierbij nogmaals: heeft u vragen en/of opmerkingen, dan vernemen we dat graag. 

Aankomende week wordt een drukke week qua activiteiten. Ik wens u een ontzettend fijne week toe. En laat u vooral niet gek maken.....

Hartelijke groet,

Tim Zasburg - directeur CBS Mooitaki 


27 november, Bezoek Rijksmuseum

Daar gaan ze! Groep 6-8 gaat vandaag naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Ze hebben daar veel mogen zien en ervaren over hoe het was tijdens de Gouden Eeuw. 
Met de enige, echte 'Rijksmuseum bus' zijn de kinderen opgehaald en thuisgebracht. 


22 november, Memo voor week 48

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij de nieuwe memo.

Agenda:
Schoolfruit:
di: banaan, wo: bleekselderij, do: appel
Schoolarts:
Volgende week dinsdag is er bezoek van de schoolarts van groep 7. U heeft een brief thuis ontvangen met informatie.
Rijksmuseum:
Woensdag gaan de groepen 6-8 naar het rijksmuseum. U komt toch ook uitzwaaien?!

Voor het schoolfruit is er soms hulp nodig voor het snijden ervan. Per week is het verschillend. Mochten we hulp nodig hebben, dan zetten we dit op het portaal. We hopen, net als deze week, op een hoop spontane ouders die ons dan even willen helpen. 

5 december zijn de kinderen van groep 1-2 om 12:00 uur uit. Mocht u hierdoor in de knel komen qua opvang, dan vernemen wij dat graag. Uw kind kan dan gewoon tot 14:15 uur op school blijven.

Denkt u ook aan de ouderbijdrage? Alle kinderen hebben een brief hierover meegekregen.Mocht u deze missen, dan kunt u op school een nieuwe vragen. 

Zaterdag komt Sinterklaas aan in Bitgum. 

Voor nu wens ik u een fijn weekend!

Hartelijke groet,

Tim Zasburg - directeur Mooitaki 

 


1 november, Mooitaki's info november 2019

Beste ouders/verzorgers,

Op het ouderportaal en op de website staat weer de nieuwe 'Mooitaki's info.'

Hartelijke groet,
Tim Zasburg - directeur CBS Mooitaki


28 oktober, Staken primair onderwijs

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Woensdag 6 november is door de vakbonden opgeroepen als stakingsdag voor het onderwijzend personeel. Ongetwijfeld dat u het nodige heeft vernomen via verschillende media; hoge werkdruk, grote verscheidenheid in salarissen, weinig tot geen personeel bij ziekte. 

Ook onze school gaat staken 6 november. Daarom sluiten wij deze dag de deuren. U wordt gevraagd om voor deze dag zelf opvang te regelen voor uw kind(eren). Belangrijk om toch extra te vermelden is dat wij niet zozeer staken voor ons zelf. We maken onze grote zorgen over de onderwijskwaliteit in zijn algemeenheid doordat er weinig animo is voor het vak, daarnaast wordt van ons steeds meer gevraagd aan administratie, professionalisering en andere taken, terwijl we ook les willen geven en écht de tijd willen nemen voor kinderen. Maar extra middelen hiervoor komen maar niet. 
Bijgevoegd een brief vanuit ons bestuur met de nodige uitleg.   

Hopende op uw begrip en steun!

Hartelijke groet,
Team Mooitaki


9 oktober, Groep 1-2 en 8 knutselen samen in het kader van de Kinderboekenweek

De kinderboekenweek is in volle gang! In het kader hiervan hebben de kinderen van groep 1 en groep 8 samengewerkt en zijn daarbij druk bezig geweest met het maken van een raket. Prachtig om te zien hoe de kinderen er samen op uitgaan om iets moois te maken. Onder 'fotoalbums' op het ouderportaal hebben we enkele foto's geplaatst. 


3 oktober, Week van de opvoeding

Doe mee met Week van de Opvoeding

Van 7 tot en met 13 oktober is de landelijke Week van de Opvoeding. Als gemeente vinden we het belangrijk dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. De gemeente Waadhoeke organiseert daarom een aantal activiteiten voor ouders/verzorgers en kinderen. Zo is er onder andere een avond over social media, een opvoedmarkt en een Apenkooi XL. Alles staat in het teken van het thema ‘hand in hand’.

Geen geheimen op social media
Sietske Ypma en Renske Elzinga werken bij de recherche en geven op woensdag 9 oktober vanaf 19.00 uur handige tips en trucs over hoe kinderen en hun ouders goed kunnen omgaan met social media. De avond is bedoeld voor ouders en verzorgers die kinderen hebben tussen de 10 en 16 jaar oud. De avond is op het CSG Ulbe van Houten in St.-Annaparochie.

Opvoedmarkt en Apenkooi XL
Op vrijdag 11 oktober van 15.00 tot 18.00 uur zijn ouders en verzorgers en kinderen uit groep 3 tot en met 8 van harte welkom in sporthal De Trije in Franeker. Wethouder Boukje Tol opent deze middag. Er is een opvoedmarkt waar allerlei organisaties u advies en tips kunnen geven over bijvoorbeeld voeding, bewegen en opgroeien. Tijdens deze markt kunnen de kinderen een ‘schattenjacht’ doen. In een andere zaal kunt u samen met uw kind(eren) gaan apenkooien. Het beweegteam heeft een arena klaar staan! Gaan jullie samen de uitdaging aan? Er is een speelhoekje met begeleiding aanwezig. En er is een foodtruck die de bezoeker van eten voorziet.

Geef u op! Belangstellenden kunnen zich opgeven tot 4 oktober via onderstaand formulier.

Dit kan via www.waadhoeke.nl/opvoeding!


3 oktober, Mooitaki's info oktober 2019

Beste ouders/verzorgers,

In de bijlage vindt u de info voor oktober.

Hartelijke groet,

Tim Zasburg - directeur CBS Mooitaki


30 september, Woensdag alle kinderen vrij, herinnering!!

Beste allemaal,

Nog even ter herinnering: Woensdag 2 oktober zijn alle kinderen vrij van CBS Mooitaki. Deze dag is de jaarlijkse studiedag van vereniging CBO Noardwest Fryslân, de vereniging waar onze school onder valt. 

Hartelijke groet,

Team Mooitaki 


27 september, Kinderboekenweek 2019

Beste ouders en leerlingen,

Woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek met het thema 'Reis mee!' Kinderen voor Kinderen heeft ook dit jaar hier weer een lied voor gemaakt met de titel 'Reis mee!'
https://www.youtube.com/watch?v=Iju2QXyQP08

Omdat deze dag CBS Mooitaki dicht is i.v.m. de jaarlijkse verenigingsdag, starten wij donderdag 3 oktober. We starten de dag wat ludiek (wat is natuurlijk een verrassing) met z'n allen en vervolgens geeft elke klas zijn eigen invulling aan dit thema.

Zoals we samen starten, zo eindigen we ook samen;
Graag nodigen we iedereen uit (leerlingen, ouders, pake's, beppe's, ooms, tantes etc.) voor vrijdag 11 oktober vanaf 11:30 uur tot 12:00 uur voor een boekenmarkt!!
Wat houdt dit in: alle kinderen mogen een kleedje en boeken meenemen die zij willen verkopen. Om het lezen te stimuleren, iedereen een kans te bieden en het overzichtelijk te houden zetten we de verkoop prijs voor ieder boek op € 0,50. Kijk dus goed thuis welke boeken je wilt verkopen voor dit bedrag! Ons doel is dus voornamelijk om lezen te stimuleren, en niet zozeer het verdienen van geld.  

Hartelijke groet,

Team Mooitaki


27 augustus, Zendingsgeld

Geachte ouders/verzorgers,

Iedere maandag kan uw kind zendingsgeld meenemen voor een goed doel. We sparen iedere 1e maandag van de maand voor ons sponsorkind (Prashant) in India. De andere maandagen sparen we voor een ander goed doel. Zo hebben we dit schooljaar een periode gespaard voor Victory4All (project in Zuid-Afrika). Momenteel (en ook na de zomervakantie gaan we hier mee door) sparen we voor de Stichting Mama Africa for Gambia.

“Voor veel kinderen in Gambia is het niet mogelijk naar school te gaan. De ouders hebben geen geld om het schoolgeld te betalen, veel scholen zijn in slechte staat en overvol. Of er is gewoonweg geen school in de buurt waardoor kinderen te ver moeten lopen.

Ook  in de gezondheidszorg  is er te weinig en goed medische apparatuur, er is geen aparte behandelkamer en het komt voor dat er  geen licht en water is.


Stichting Mama Africa for Gambia zet zich op lokaal niveau in voor projecten in het onderwijs en de gezondheidszorg. Toegankelijk onderwijs voor iedereen is in Gambia  essentieel . Door de kinderen te helpen zich te ontwikkelen krijgen zij kennis van hygiëne, voeding, lezen, schrijven en taal. Een prachtige investering voor hun toekomst.

 

Stichting Mama Africa for Gambia  werkt nauw samen met de lokale autoriteiten en heeft goede  contacten opgedaan de afgelopen jaren  door het helpen bij verschillende projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Dit varieert van het  voorzien in schoolmeubilair, schommelrekken, het renoveren van een toiletgebouwtje en een muur om de school voor de veiligheid van de kinderen. Maar ook het vernieuwen van de elektriciteit en waterleiding bij een gezondheidscentrum. Binnenkort starten we met het bouwen van een kraamafdeling bij een gezondheidscentrum en zijn de eerste stappen gezet om een  basisschool te bouwen.”

U begrijpt: er is veel geld nodig. Gaat u/gaat uw kind ook sparen voor dit doel? Hopelijk kunnen we de mensen van deze Stichting over een poosje blij maken met een groot bedrag!

Voor meer informatie kunt u kijken op de site www.mamaafricaforgambia.com

Hartelijke groet,

Team Mooitaki


27 augustus, Mooitaki's info

Beste ouders/verzorgers,

In de bijlage de info van Mooitaki voor de maanden augustus en september.

Hartelijke groet,

Team Mooitaki