januari
23MR vergadering
februari
4Info Mooitaki februari
5Vergadering ouderbetrokkenheid, start 20:00 uur
14Rapporten mee
15Voorjaarsvakantie
24Inschrijven 10 min. gesprekken
25Gedragteam PBS
maart
april
mei
juni
juli
september