september
17Gedragteam PBS
24Bezoek schoolarts 5-jarigen
oktober
2Personeelsdag, kinderen vrij
4Info Mooitaki
14Gedragteam PBS
16Bezoek Rijksmuseum gr 6-8
19Herfstvakantie
29Studiemiddag, kinderen 12:00 uit
30Brief ouderbijdrage
november
december
januari