Uitgelicht: Memo voor week 4

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Staken 30-31 januari
Er is een onderwijscrisis.
 
De werkdruk in het onderwijs is een groot probleem.
Dit uit zich in uitval van leraren door ziekte, burn-out en vertrek uit het onderwijs. Door allerlei administratieve taken, grote klassen en te weinig handen, staat het onderwijs aan onze kinderen onder druk.

Het lerarentekort vertienvoudigt in 10 jaar.
Zo’n 30% van de ervaren leraren nadert de pensions gerechtigde leeftijd. De vraag naar extra leraren loopt op naar 12.000 in 2028. De kwaliteit van onderwijs komt hierdoor sterk onder druk te staan.

Goed Onderwijs komt zo onder water te staan.
Afgelopen week stond o.a. in het Algemeen Dagblad dat leerlingen op het VO al binnenkomen met een achterstand. De kwaliteit van onderwijs komt/ is al in het geding door het lerarentekort en de werkdruk. Dit heeft vergaande gevolgen.
Het werken in het onderwijs moet aantrekkelijker gemaakt worden, zodat meer mensen kiezen voor een baan in het onderwijs. Er is al een eerste stap gedaan door de salarissen te verhogen, ondanks dat deze nog ver achterblijven bij het VO. 

CBS Mooitaki gaat deze 2 dagen NIET staken, maar willen we laten zien waar onze werkdruk ligt en waar wij zo graag die extra hulp willen hebben. Graag nodigen we jullie, de ouders/verzorgers, dan ook uit om donderdag 13:00 uur onze school binnen te komen en ons te helpen met nakijken, voorbereiden, opruimen en noem het maar op. Met deze ludieke actie willen we jullie graag laten zien waar wij dagelijks mee bezig zijn. En dat we het vooral niet voor ons zelf doen, maar voor onze leerlingen en jullie kinderen! Tegelijkertijd willen we ook laten zien hoe mooi ons vak is en mensen enthousiast willen maken voor ons prachtige beroep.

Meer informatie komt volgende week. 

Schoolfruit:
di: Cantaloupe meloen
wo: waspeen
do: peer

Cito LOVS
Deze week beginnen de cito-toetsen voor de groepen 3-7. We willen u vragen om vooral deze twee aankomende weken afspraken bij de tandarts, ortho o.i.d. zoveel mogelijk buiten schooltijd te doen. 

Met hartelijke groet,

Team Mooitaki

Kalender

23 januari
MR vergadering
04 februari
Info Mooitaki februari
05 februari
Vergadering ouderbetrokkenheid, start 20:00 uur
Overzicht Kalender

Dit zijn wij!

Bekijk hier het filmpje dat onze leerlingen maakten over de ontwikkelingen op de scholen van onze vereniging .

Schoolnieuws

Memo voor week 4

Staken 30-31 januari Er is een onderwijscrisis.  De werkdruk in

Verenigingsnieuws

Omzetting van de rechtspersoon

Het bestuur geeft in 2020 uitvoering aan de oproep van de ledenvergadering 2019 om de rechtspersoon

Uit de media

Aantal 'eenoudergezinnen' groeit

16 procent van de Nederlandse kinderen groeit op in een gezin met één ouder. Dit