Uitgelicht: Victory4all

Scholen voor scholen actie

CBO Noordwest Friesland heeft besloten om eens per drie jaar verenigingsbreed op alle 17 scholen een grote ‘scholen voor scholen’ actie te houden voor een ‘goed doel’. Het past ons om vanuit ons goed geregelde onderwijs en ons rijke land iets te doen voor daar, waar dat hard nodig is.

Tegelijk is het een kans om bij ons en bij de kinderen op de scholen de bewustwording van rijkdom en armoede in een wat breder perspectief te zetten. Dit jaar wordt de actie gehouden van maandag 5 t/m vrijdag 16 november en  verschillende activiteiten staan in het teken om geld in te zamelen voor Stichting Victory4All die werkzaam is  in de sloppenwijken van Jeffrey’s Bay en Humansdorp in Zuid-Afrika.

Veel kinderen die in de sloppenwijken van Zuid-Afrika leven hebben te maken met verschrikkelijke situaties. Ze hebben te maken met honger, ziektes, geweld, prostitutie, slechte woonomstandigheden, onvoldoende sanitaire voorzieningen en medische zorg. Meestal hebben ze geen enkele hoop en verwachten ze dat hun toekomst niet veel beter zal zijn dan die van de mensen om hen heen. Elke dag blijven er meer kinderen als wees achter of worden ze op een andere manier geraakt door HIV/Aids.

Goed onderwijs is erg duur in Zuid-Afrika en is daardoor ontoegankelijk voor duizenden kansarme kinderen.Victory4All, opgericht door Johan en Astrid Vos, heeft  verschillende projecten in de sloppenwijk en bied kansarme kinderen  goed onderwijs, zorg en begeleiding op een liefdevolle plek. Dit geeft de kinderen hoop want goed onderwijs is een springplank naar een toekomst zonder armoede. Zie voor meer informatie www.victory4all.nl

We hopen dat u de acties een warm hart toedraagt.

Kalender

06 november
Project weken Victory4All
16 november
Schoolschaatsen
27 november
10 minuten gesprekken
Overzicht Kalender

Schoolnieuws

Victory4all

Verenigingsnieuws

Leerlingen van CBO Noardwest-Fryslân zetten zich in voor onderwijs in Zuid-Afrika

Kinderen van onze zeventien bassischolen zetten zich van 5 tot en met 16 november in voor de

Uit de media

Fryslân rookvrij

Het project 'Rookvrije Generatie' vindt dat kinderen het recht hebben op te groeien in een rookvrije