Uitgelicht: Welkom op de website van CBS Mooitaki!

Al ruim 130 jaar wordt in Marsum, Ingelum, Bitgum en Bitgummole christelijk onderwijs gegeven. De eerste school van onze vereniging stond in Marsum, later verhuisde de school naar Bitgummole. Jarenlang stond de school aan de Van Aismawei 19 (nu: ‘De Molewjuk’). In 1956 kwamen de kleuters erbij. Ze maakten eerst gebruik van de lokalen bij de Gereformeerde kerk en later werd voor hen een nieuw lokaal aan de lagere school gebouwd. In november 1976 verhuisde de school naar de Hammeringen en kreeg daar de naam “Mooitaki”, genoemd naar een dorpje in Suriname omdat er via het “Zeister Zendingsgenootschap” contact was gelegd met dat dorpje. Een deel van het zendingsgeld ging naar de school aldaar. Mooitaki betekent ‘goed gesproken’of ‘goed gedaan’. In januari 2018 verhuisde de school opnieuw. Nu naar de Klaas van der Meijstrjitte. Daar is een school gebouwd waar de beide scholen van het dorp gebruik van maken. CBS Mooitaki maakt deel uit van CBO Noardwest Fryslân (www.cbo-nwf.nl).

Kalender

13 juli
Zomervakantie
Overzicht Kalender

Schoolnieuws

wraps meitsje!

Juf Jenny hat by ús stagiair west yn groep 3-4. Sy is derneist altiten drok dwaande mei

Verenigingsnieuws

sws It Iepen Finster wint de Himmelwikebokaal

Blije gezichten en hard gejuich op sws It Iepen Finster. De leerlingen van de basisschool uit

Uit de media

Kritiek op ‘kritische prikkers’

Kinderopvang Berend Botje heeft de knuppel in het hoenderhok gegooid. De kinderopvang, met